Biografie

Biografie

Nasza baza polskich oficerów zawiera ponad 100 000 pozycji.
Czuj się swobodnie poznając historię.

BARANOWSKI Franciszek

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1921 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

BIELAWIN Mikołaj

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

GRABARKIEWICZ Franciszek

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 sierpnia 1921 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

GUIRARD Wacław

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

IWIŃSKI Lucjusz

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy.

Płatny dostęp

MYSŁOWSKI Wieńczysław

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

SUŁKOWSKI Roman

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

SZTYBEL Tadeusz Konstanty

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy.

Płatny dostęp

WEJNCJEGR Konstanty

Został zweryfikowany w stopniu porucznika aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

140 DREWNOWSKI Jan Franciszek

Miał stopień naukowy doktora. Został awansowany na stopień porucznika w korpusie inżynierii i saperów ze starszeństwem z 1 czerwca 1919… [...]

Płatny dostęp

ABACJEW Konstanty

W stopniu porucznika piechoty został zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed majem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

ABAKANOWICZ Konstanty

Został zweryfikowany w stopniu kapitana aeronautyki ze starszeństwem z 1 czerwca 1919 r. Przed grudniem 1933 r. przeszedł do rezerwy. [...]

Płatny dostęp

ABASZYDZE Wachtang

W marcu 1939 r. w stopniu kontraktowego kapitana dyplomowanego piechoty służył na stanowisku dowódcy 7. kompanii III batalionu 13. pułku… [...]

Płatny dostęp

ABCZYŃSKI Henryk

Był inżynierem. W 1924 r. w stopniu podpułkownika Korpusu Kontrolerów służył w Grupie VII Korpusu Kontrolerów. Był dyrektorem Departamentu Lotnictwa… [...]

Płatny dostęp

ABCZYŃSKI Jan

Podporucznikiem rezerwy w korpusie oficerów piechoty mianowano go ze starszeństwem z 1 stycznia 1934 r. Był inżynierem. Awansowano go na… [...]

Płatny dostęp
phone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram