Biografie

WÓJCICKI Witold Józef

Data urodzenia:
Urodzony 4 lutego 1904 r.
Biogram:
Został mianowany na stopień podporucznika w korpusie inżynierii i saperów ze starszeństwem z 1 stycznia 1932 r. Przed wrześniem 1933 r. przeszedł do rezerwy.
Data i miejsce śmierci:
Odznaczony(a):
Rodzina:
Bibliografia:
Rocznik oficerski rezerw 1934, Warszawa 1934, Ministerstwo Spraw Wojskowych Biuro Personalne, L.Dz. 250/mob 34, s. 171;
Plan 1 dzień
aktywny 24h
Jednodniowy dostęp do bazy ponad 100 000 oficerów.
20
Plan 1 rok
bez ograniczeń
Roczny dostęp do bazy ponad
100 000 oficerów.
150
Baza w PDF
jednorazowa opłata
Pobierz całą bazę ponad 100 000 oficerów w pliku PDF.
500
phone
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram